Home | Ranking | Competitie | Selectie | Organisatie | Links | Contact inloggen
Ere  |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |  2C  |  3A  |  3B  |  3C
Niet ingelogd

Nieuws


Wijzigingen seizoen 2017-2018

Vanaf dit seizoen registreren we de legstanden bij het invoeren van de wedstrijden.
Afhankelijk van de divisie waarin je speelt is dit voor de singles resp. B.O.7. of B.O.5. en voor de koppels resp. B.O.5. of B.O.3.
In het online-wedstrijdformulier kan de uitslag in een pull-down menu gekozen worden.
 
Daarnaast wil ik jullie wijzen op een belangrijke wijziging in het reglement inzake wedstrijdfraude, zie artikel 21 en 22 van het wedstrijdreglement.
De belangrijkste wijziging staat in artikel 21.2 waarbij een uitslag van 0-0 van toepassing zal zijn wanneer er een fictieve danwel verkeerde wedstrijduitslag is ingevuld. Beide teams ontvangen bovendien 3 strafpunten.
 
Artikel 21: Wedstrijdfraude


21.1 Een team dat een niet-speelgerechtigde speler opstelt wordt het bestraft met 5 strafpunten en het verlies van ieder wedstrijdpunt (single, koppel en/of teamronde) dat door de betreffende speler is behaald. Het is niet van belang of de tegenstander heeft ingestemd met meespelen van de desbetreffende speler.

21.2 Indien het Wedstrijdsecretariaat vaststelt dat er een fictieve dan wel verkeerde wedstrijduitslag ingevuld is op de website, dan wordt dit aangemerkt als wedstrijdfraude. In dat geval wordt de uitslag van betreffende wedstrijd vastgesteld op 0-0 en ontvangen beide teams 3 strafpunten. Indien het een wedstrijd uit de Bekercompetitie betreft, dan ontvangen beide teams 3 strafpunten in de reguliere competitie. Tevens zijn beide teams uitgesloten van verdere deelname.
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Geschillencommissie.

Artikel 22: Strafpunten en overige maatregelen

22.1 Teams kunnen om uiteenlopende redenen strafpunten krijgen:

 • 2 strafpunten voor het te laat indienen dan wel bevestigen van het wedstrijdformulier (zie artikelen 11 en 14);
 • 3 strafpunten bij het toekennen van een claim bij het ten onrechte staken van een wedstrijd (zie artikel 19);
 • 3 strafpunten bij een fictieve dan wel verkeerd ingevulde wedstrijduitslag (zie artikel 21);
 • 5 strafpunten bij het toekennen van een claim wegens het niet komen opdagen op speeldatum (zie artikel 9);
 • 5 strafpunten voor het opstellen van een niet speelgerechtigde speler (zie artikel 21);
Een team dat in een seizoen 10 of meer strafpunten krijgt wordt met onmiddellijke ingang uit de competitie genomen.

22.2 Spelers van teams die uit de competitie zijn genomen, kunnen het volgende seizoen uitgesloten worden van lidmaatschap van de RDO en (dus) van deelname aan de competitie. Of tot deze uitsluiting wordt overgegaan is ter bepaling van het Bestuur. Het Bestuur neemt in haar overweging onder meer de volgende factoren mee:
 • Omstandigheden waaronder de strafpunten gedurende het seizoen zijn ontstaan;
 • Omstandigheden uit het verleden van team en/of teamleden (strafpunten en/of schorsingen eerdere seizoenen, klachtenhistorie etc.);
 • Overige relevante omstandigheden.
De beslissing van het Bestuur zoals bedoeld in dit lid van het Wedstrijdreglement wordt aan alle direct betrokkenen medegedeeld. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediend bij de Geschillencommissie. Alleen direct betrokken (spelers die worden uitgesloten van lidmaatschap) kunnen tot 4 weken na de beslissing beroep indienen.
 
Tot slot hebben we de deelname van jeugdige spelers aan de wintercompetitie verhoogd naar 16 jaar (onder begeleiding), zie artikel 18 van het wedstrijdreglement.

Artikel 18: Spelers

18.1 Een speler mag maximaal één maal per seizoen van team wisselen. Het divisieniveau mag maximaal 1 niveau lager liggen. Dat wil zeggen dat tijdens het seizoen:

 • een speler uit de eredivisie niet lager mag spelen dan de eerste divisie;
 • een speler uit de eerste divisie niet lager mag spelen dan de tweede divisie;
 • een speler uit de tweede divisie niet lager mag spelen dan de derde divisie;
 • een speler uit de derde divisie niet lager mag spelen dan de vierde divisie.
Nadat een speler zich heeft ingeschreven/overgeschreven en aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan (contributie, transferkosten), zal hij geregistreerd worden als speelgerechtigd.

Speelgerechtigde spelers zijn zichtbaar op de website van de RDO bij het team waar hij/zij deel van uitmaakt. Niet speelgerechtigde spelers zijn niet selecteerbaar in het wedstrijdformulier.

De teamkaart en nieuwe spelerspassen worden uitgereikt aan het begin van het seizoen. Bij wijziging van de samenstelling van een team wordt de nieuwe teamkaart en/of nieuwe spelerspas zo spoedig mogelijk opgestuurd naar de teamcaptain.

Zes weken voor het einde van de competitie worden er geen nieuwe inschrijvingen, spelers- en/of captainswisselingen meer geaccepteerd.

18.2 Om deel te kunnen nemen aan de competitie, dient een speler de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben. Bij het bereiken van de 16 jarige leeftijd kan een speler zich gedurende het seizoen inschrijven met inachtneming van artikel 18.1 (tot 6 wedstrijden voor het einde van de competitie) en artikel 18.3 (begeleiding).

18.3 Spelers tot de leeftijd van 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de competitie onder supervisie van een ouder of begeleider. De ouder of begeleider dient lid te zijn van het team waar de betreffende speler is ingeschreven. Indien niet één van de ouders als supervisor optreedt, dient een begeleider (tevens teamlid) te worden aangewezen. Hiertoe dient een schriftelijke verklaring overgelegd te worden die is ondertekend door (één van de) ouder(s) van de betreffende speler.

18.4 Op artikel 18.2 kan dispensatie worden aangevraagd door de ouder(s) van de in te schrijven speler. Hiertoe dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te worden overgelegd aan het Bestuur. Het Bestuur beslist binnen twee weken na het verzoek over het verlenen van dispensatie. Alleen op grond van zeer bijzondere omstandigheden zal dispensatie worden verleend.

 
Jan de Ruiter
Wedstrijdsecretaris
 

 Januari 2019
ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Deze site is ontwikkeld door R. Christiaanse.    Webonderhoud door     Webhosting door De Webmakers.
Copyright © 2003 Rotterdamse Darts Organisatie.   Alle rechten voorbehouden.