RDO Inschrijfformulier 2023-2024 voor teams

Met behulp van het formulier op de volgende pagina kunt u een team inschrijven voor de competitie in het komend seizoen.

Algemene informatie

Voor iedere speler die ingeschreven wordt is contributie verschuldigd. Tot 6 weken voor het einde van het seizoen kunnen spelers bijgeschreven worden. Alle nieuwe leden van de R.D.O. krijgen een individueel lidnummer van 4 cijfers. Dit lidnummer staat los van een team(nummer). Wanneer een speler van team wisselt dan blijft het lidnummer ongewijzigd. Ieder nieuw lid ontvangt een spelerskaart waar alle gegevens op vermeld staan. De captain van ieder team heeft een teamkaart waar alle teamleden op vermeld staan. Alle captains worden hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse captainsvergadering, waar alle bescheiden (teampas, spelerspassen en jaarprogramma) voor het nieuwe seizoen worden overhandigd.

Pasfoto op spelerskaart

Je bent pas speelgerechtigd indien je in het bezit bent van de spelerskaart met pasfoto.
Oude spelerskaarten "zonder pasfoto" zijn niet meer geldig.
De pasfoto dient digitaal aangeleverd te worden via de pasfoto-module op onze site.
Heb je al een spelerskaart met foto dan is geen actie vereist.
De pasfoto kan pas worden geupload nadat de speler een lidnummer heeft gekregen, (nieuwe) lidnummers worden gepubliceerd op onze site.

Regels bij inschrijving

Voor de inschrijving zijn de volgende regels van kracht:

Hoeveel bedraagt de contributie?

 Contributie heel seizoen (voor 1 jan.)Contributie half seizoen (na 1 jan.)
Volwassenen (vanaf 18 jaar)38 euro¹25 euro²
Jeugd (tot 18 jaar)12 euro12 euro

¹ Als u voor 1 september betaald wordt een korting van 5 euro toegepast. U betaalt dan 33,00 euro
² In de contributie is 12,00 euro afdracht aan de NDB opgenomen. Half seizoen: (38-12)/2 + 12 = 25,00 euro

Nieuwe leden


We willen graag weten of u tot het ras 'homo sapiens' behoort. (Of u een mens bent dus.)
Klik binnen het onderstaande vlakje met uw muis.